{"en":"NSH F.R.P Basin Counter Flow Cooling Tower ","es":"","ru":"","zh-cn":"NSH逆流冷却塔"}

NSH逆流冷却塔

NSH逆流冷却塔

NSH系列逆流引风冷却塔采用方形结构,最大限度地减少了盛行风量。冷却塔的每个部分都经过了精确的设计,进一步简化了安装和耐久性。容量从100 RT到1000 RT不等。

NSH系列逆流引风冷却塔采用方形结构,最大限度地减少了盛行风量。冷却塔的每个部分都经过了精确的设计,进一步简化了安装和耐久性。容量从100 RT到1000 RT不等。
Technical Specification of NSH Series Cooling Tower
 
         Item Water 
Flow
 (m3/h)
Dimension (mm)  Fan Inlet
(DN)
Outlet 
(DN)
Weight (kg)
 Model Length Width Height Diameter 
(mm)
Motor
(Kw)
Dry Wet
NSH-88-A16-319-C1 80 2000 2000 3600 1600 3 150 150 1150 2370 
NSH-99-B18-319-C1 100 2250 2250 3650 1800 4 150 150 1250 2550 
NSH-1010-B22-319-C1 125 2500 2500 3700 2200 4 150 150 1450 2980 
NSH-1111-C22-319-C1 150 2750 2750 3800 2200 5.5 150 150 1620 3300 
NSH-1212-C24-319-C1 175 3000 3000 4100 2400 5.5 200 200 1800 4690 
NSH-1313-D24-319-C1 200 3250 3250 4350 2400 7.5 200 200 1950 4515 
NSH-1414-D28-319-C1 250 3500 3500 4350 2800 7.5 200 200 2350 5685 
NSH-1515-E28-319-C1 300 3750 3750 4750 2800 11 250 250 2820 6450 
NSH-1616-E34-319-C1 350 4000 4000 4800 3400 11 250 250 3150 6990 
NSH-1818-F34-319-C1 400 4500 4500 5250 3400 15 300 300 3720 8250 
NSH-2020-F34-319-C1 450 5000 5000 5400 3400 15 300 300 3950 8480 
NSH-2020-F38-319-C1 500 5000 5000 5400 3800 15 300 300 4350 9580 
NSH-2121-G38-319-C1 600 5250 5250 5700 3800 18.5 350 350 4880 10620 
NSH-2222-H42-319-C1 700 5500 5500 5900 4200 22 350 350 5660 11780 
NSH-2424-I42-319-C1 800 6000 6000 6550 4200 30 400 400 6720 13700
NSH-2626-I47-319-C1 900 6500 6500 6550 4700 30 400 400 7750 15670
NSH-2828-I47-319-C1 1000 7000 7000 6950 4700 30 450 450 8400 17270 
 

DESIGN CONDITION:   

Entrance temp.  t1=37°C
Leaving temp.    t2= 32°C          
Wet bulb temp.  tWB=28°C         
Dry bulb temp.   tDB=31.5°C      
Atmospheric pressure=99.4 KPa

请确保您的联系信息正确。 您的消息将直接发送给我们,并且不会公开显示。 未经您的明确许可,我们绝不会将您的个人信息分发或出售给第三方。

相关产品